Boutique Desired.com

Нашият склад:
Варна,
България
Телефон за връзка:
088 484 1579
Остави телефон за връзка

ОСТАВИ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

Количка

РЕКЛАМАЦИЯ НА БИЖУТА

Рекламация на бижута – следва да се запознаете със следната информация. Ако изпълнението на поръчката е довела до доставянето на грешни бижута на Клиента, доставките се поемат от „13 Май – Колеви“ ООД. Разходите (и в двете посоки) по връщането на бижутата се поема изцяло от BoutiqueDesired.com. Това правило отпада, ако клиента след „Прегледа“ на бижутата е приел и заплатил нужните суми. При констатиране на нарушения по опаковката и аксесоарите при доставянето им, следва да бъде изготвен протокол. Той трябва да бъде съставен от куриерската фирма и да се свържат с подателя – „13 Май – Колеви“ ООД. При какъвто и да е проблем свързан с доставянето на бижутата, Куриерската фирма или Клиента следва да се свържат с „13 Май – Колеви“ ООД, за да се разрешат всички казуси.

Клиентът има право да откаже пратката си в следните ситуация:

  • Клиентът е заявил своята покупка, но при потвърждение по телефона от нашия екип, той отказва пратката.
  • Доставените бижута не съответстват на заявената покупка от клиента.
  • Цената, която клиента следва да заплати, не отговаря на дължимата сума.
  • Доставените бижута не съответстват на общоприетите стандарти (изхабен метал, драскотини, петна и др.)

В случай, че Клиента желае да върне бижутата в срок от 14 дни от датата на получаване, то той следва да информира Търговеца за това:

При рекламация, следва да бъде приложена декларация или формуляр. Всяка декларация и формуляр трябва да включват – две имена, телефон, име на артикул, заплатената от Клиента сума за дадените бижута и валидна банкова сметка. В срок от 14 работни дни, Търговецът ще възстанови сумата за заплатените артикули и доставката по доставянето на пратката. Това отпада в случаите, когато Клиента е получил „безплатна доставка“. Доставката по връщането на бижутата е за сметка на Клиента. При покупка над 70 лв. и връщане на бижутата с цел възстановяване на парични средтва, следва да бъде върнат и подаръка, получен при поръчката.

При замяна на бижутата, отново следва да бъде приложена декларация или формуляр за връщане на бижутата. При замяна на бижутата, Клиента заплаща доставката по връщането. 13 Май Колеви ООД ще поеме доставката при повторното изпращане на заменените бижута.

Забележка* Замяната на бижута изключва раздел Krema гривни. Тези бижута могат да бъдат върнати, но не и заменени, тъй като са по една бройка и са уникални!

Формуляр за връщането на бижутата, може да бъде изтеглен от тук – Формуляр за връщане на бижута.
Или можете да приложите дакларация в свободен стил или електронен вариант.

Задължително този формуляр или друга недвусмислена декларация трябва да бъде изпратена на Търговеца.

При връщането/замяната на бижутата, следва Клиентът да заплати доставката по връщането и да приложи „Преглед“ на пратката.

Начините за изпращане на този формуляр (или декларация) са следните:

  • чрез e-mail, където Клиентът е длъжен да изпрати декларация или формуляр от BoutiqueDesired.com.
  • чрез Facebook страницата ни, свързвайки се с BoutiqueDesired.com
  • чрез Instagram профила ни, свързвайки се с BoutiqueDesired.com
  • чрез декларация в свободен стил, приложена във върнатите бижута
  • чрез попълване на стандратен формуляр.

В случай, че клиентът според законовия срок от 14 дни реши да направи рекламация на бижута, той е длъжен да пази товарителницата от съответната куриерска фирма, при получаването на артикулите. Тя представлява касовия бон. Телефон за рекламация – 088 484 1579 (тарифата е според абонаментния Ви план).

РЕКЛАМАЦИЯ НА БИЖУТА